Logo KB Zorg Wit

Begeleiding voor jongeren in hun dagelijks leven.

Hulp voor jezelf, thuissituatie, school en relaties.

Extra persoonlijke aandacht dat jou op weg helpt.

Helpen om jouw eigen kwaliteiten te ontdekken.

Zelfstandig wonen met begeleiding

Op dit moment zijn alle woonplekken bezet. U kunt zich wel aanmelden voor de wachtlijst zodat u direct weet als er plek vrij is!

Wat wij bieden

Icoon begeleiding

Begeleiding

Icoon weerbaarheid

Weerbaarheid

Icoon dagbesteding

Dagbesteding

Icoon werktraject

Werktraject

Wat wij leveren

KB Zorg creëert in het verlengde van geboden ondersteuning en begeleiding aan haar cliënten een fysieke en veilige omgeving waar men op gezette tijden elkaar kan ontmoeten, activiteiten kan ondernemen of bijvoorbeeld huiswerk kan maken (dag- en vrijetijdsbesteding). Dit met begeleiding nabij.

Onze Kernwaarden

Outreachend werken

KB Zorg functioneert zo dicht mogelijk bij de client, onder andere in de thuissituatie, leefomgeving, school, stage of werk.

Doelen

Aansluiten bij de interne motivatie kracht van de zorgvrager. Uitgangspunt zijn de door en samen met de cliënt helder, haalbare geformuleerde doelen.

Positieve benadering

De positieve vaardigheden, relaties en ervaringen worden gebruikt als aanknopingspunt in de ondersteuning en coaching.

Zelfredzaamheid

In het werken aan de zelfredzaamheid is discipline in het algemeen en het nakomen van gemaakte afspraken een speerpunt.